[Update] Vợ sinh chồng được nghỉ mấy ngày 2018

Theo Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH 13 trong năm 2018 khi vợ sinh chồng được nghỉ 5 ngày nếu trong trường hợp sinh thường, vợ sinh con bằng phẫu thuật chồng được nghỉ 7 ngày,….. Mang thai, sinh con là trái ngọt của tình yêu hạnh phúc mà bất cứ cặp đôi nào cũng … Đọc tiếp [Update] Vợ sinh chồng được nghỉ mấy ngày 2018